Corona-mathjälp

Behöver du hjälp med matanskaffning. Våra frivilliga kan hjälpa dig vid behov. Kontakta

Sofia Lindgren

kl 10-12

per tel. 040 587 4691

e-post: sofialindgren@live.se