Röda Korset startar svenskspråkig vänverksamhet på webben

Marjaana Malkamäki
Fotograf: Marjaana Malkamäki

Behöver du någon att tala med? Röda Korsets frivilliga finns här för dig.

Röda Korset startar svenskspråkig vänverksamhet på webben. Efter tre års lyckade erfarenheter av chatvänner på finskspråkigt håll utvidgas verksamheten nu till Svenskfinland.

- I tider av fysisk distans är det viktigare än någonsin att vi är socialt nära. Med chatvännerna hoppas vi kunna nå målgruppen unga vuxna och studerande, säger Andrea Södergård samordnare på Åbolands distrikt.

Med en chatvän från Röda Korset kan man diskutera anonymt via till exempel e-post eller olika snabbmeddelandeappar. Vänparet matchas enligt intresse, kön och ålder men kan vara från olika håll i Finland. Den frivilliga har tystnadsplikt och har fått sin utbildning från Röda Korset. Tillsammans kommer man överens om när och hur ofta man håller kontakten med sin chatvän. Röda Korset önskar att den frivilliga förbinder sig till uppdraget minst sex månader. Röda Korsets vänverksamhet är öppen för alla oavsett, ålder, kön, tro eller politisk åskådning. Vänverksamheten är gratis.

Vill du ha en chatvän? Fyll i det här frågeformuläret

Vill du ha en rödakorsvän som du träffar regelbundet? Ta kontakt med Röda Korsets vänförmedlare på din ort 

Vill du engagera dig som frivillig chatvän?

1. Registrera dig som frivillig på Röda Korset plattform Oma. kryssa i att du är intresserad av att vara vän på webben
2. Gå en grundkurs i vänverksamhet. Distriktets kurser hittar du här 
3. Bekanta dig med introduktion till vänverksamhet på webben
4. Skicka oss en bekräftelse på att du gått igenom materialet. Först när du skickat oss bekräftelsen, kan vi börja söka en kundvän åt dig. Meddela också om du under introduktionens gång inser att du inte vill bli nätvän, då tar vi bort dig från förmedlingen

Vänverksamhet på webben stöds av Lokaltapiola.

Mer info:
Andrea Södergård, 040 352 9375, andrea.sodergard@redcross.fi