Turvakoutsien täydennyskoulutus 25.4.2020

Alta löydät Turvakoutsien täydennyskoulutuksen 25.4.2020 esitykset. 

Turvakoutsien täydennyskoulutus Teamsilla

Aika: lauantai 25.4.2020 klo 11-17.00

11.00            Ajankohtaista, Saara Aakko, terveyden edistämisen suunnittelija, SPR

Turvakoutsi-toimintaa 2018-2019

Kokemuksia Turvakoutsina toimimisesta

Infotilaisuuksien pitäminen etäyhteydellä poikkeusolojen aikana, Varpu Salmenrinne, Sosiaalitoiminnan suunnittelija, SPR

14.00            Päihteet ja ikäihmiset, Maria Markus, Päihdetyön kouluttaja, SPR

                     Paloturvallisuus, Juha Hassila, viestintäasiantuntija, SPEK

Vesiturvallisuus, Niko Nieminen, viestintäasiantuntija, SUH

Kaatumistapaturmien ehkäisy, Tanja Kulmala, projektityöntekijä, UKK-instituutti