Satakunnan piirin osastot jakavat yli 10 000 valmista ruoka-annosta LähiTapiolan tuella

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piiri on seurannut koronan vaikutuksia ihmisten arkeen yhdessä muiden järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Tilannekuvaa on jaettu ja muodostettu viikoittain säännöllisissä palavereissa. Punainen Risti on lupautunut koordinoimaan poikkeustilan aikana vapaaehtoisia sekä viranomaisten että muiden järjestöjen tueksi. Eniten apua ja uusia vapaaehtoisia ovat tarvinneet tahot, jotka järjestävät ruoka-apua.  Syynä on ollut ruoka-avun kasvanut tarve sekä se, että ruoka-apua normaalina aikana jakavista moni kuuluu nyt riskiryhmään.

LähiTapiolan taloudellinen tuki on merkittävä apu koronakriisin vaikutusten lieventämisessä. Tuella on mahdollisuus lisätä ruoka-apua konkreettisesti eli tarjoamalla valmiita ruoka-annoksia apua tarvitseville. Apu tuo helpotusta perheiden arkeen olipa kyseessä lapsiperhe, omaishoitaja tai pitkään eristyksessä ollut ikäihminen. Vapaaehtoiset jakavat yhteensä yli 10 000 valmista ruoka-annosta kymmenellä  Punaisen Ristin paikallisosaston alueella. Riskiryhmiin kuuluville voidaan toimittaa ruoka-annoksia kotiin. Ruoka-avun yhteydessä on myös mahdollisuus saada keskusteluapua.

- Tämä on paikallisuutta parhaimmillaan. Asiakkaidemme omistamana, paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme tehdä kaikkemme vaikean tilanteen helpottamiseksi. Punainen Risti on pitkäaikainen ja luotettava kumppanimme, joka pystyy toimimaan ja avustamaan suomalaisia myös poikkeuksellisten olojen keskellä, LähiTapiola Satakunnan viestintäasiantuntija Antti-Jussi Vesa kertoo avustuspäätöksen perusteista.

- Tällaisessa yhteiskunnallisessa kriisissä odotetaan kaikilta venymistä ja haluamme osaltamme olla rakentamassa turvallisuutta ja hyvinvointia lähiyhteisöjemme arjessa, LähiTapiola Lännen markkinointijohtaja Esa Nummi jatkaa.

Ruoka-annosten jaosta ja aikatauluista löytyy lähiaikoina lisätietoja: punainenristi.fi/satakunnanpiiri

 

Lisätietoja:

Terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö Anne-Mari Hakuni

Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri

p. 040 7607141, anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

 

Toiminnanjohtaja Paula Ilén

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piiri

p. 040 5630118, paula.ilen@punainenristi.fi