Låg tröskel att söka stöd i coronatider – Röda Korsets chat- och telefonvänner finns också i Åboland

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin har gjort att människorna känner sig allt mera ensamma. Samtidigt har tröskeln att söka hjälp blivit högre. Hjälp finns att få och det lönar sig att söka hjälp i tid.

Lue mediatiedote suomeksi.

I Röda Korsets lokala vänförmedlingar har man märkt att tröskeln att söka hjälp mot ensamhet har höjts under coronaepidemin. Liknande observationer har också gjorts inom den nationella vänförmedlingen på webben.

– Det här är ett viktigt budskap, för enligt inhemska och europeiska enkäter har isolationen på grund av undantagsförhållandena ökat ensamheten bland människorna, säger Maaret Alaranta, koordinator för social välfärd i Finlands Röda Kors.

Situationen är speciellt svår för personer som inte har några nära vänner eller släktingar och om det inte finns teknisk beredskap för användning av videosamtal och sociala medier. 

Ensamheten kan också komma som en överraskning för en människa som inte tidigare har känt sig ensam, säger Siw Karlsson, planerare för projektet Vi ses i byn i Åboland. 

– Då många arbeten utförs på distans och ett tidigare rikt socialt liv är på paus på grund av restriktionerna, kan ensamheten överraska i princip vem som helst, säger Karlsson.

– Coronasituationen kommer att fortsätta länge och därför är det viktigt att söka hjälp mot ensamheten i tid och med låg tröskel.

Vänpar håller kontakt per telefon
Röda Korsets vänverksamhet drivs under epidemin per telefon och på webben. 
Lokalavdelningarna i Åboland förmedlar telefonvänner på den egna orten till människor som behöver en vän. Vänparet kan senare börja träffas ansikte mot ansikte om de vill.  Man kan också be om en vän till en närstående.

– I Åboland finns det nu god tillgång på utbildade frivilliga vänner. Vi har utbildat frivilliga för det behov som coronasituationen orsakar och flera av dem väntar som bäst på att få en egen vän, säger Karlsson.

Den som känner sig ensam kan också ringa till de lokala stödtelefonerna i Pargas och Kimitoön, där man kan tala med en utbildad Rödakorsfrivillig om sådant som oroar på grund av coronasituationen. Stödtelefonerna drivs i samarbete med stad och kommun.

Chatvänner är inte beroende av ort
Oberoende av ort kan man ansöka om en chatvän och hålla kontakt med en rödakorsvän per e-post eller chattjänst, berättar Andrea Södergård, samordnare för frivillighet och kommunikation på Röda Korset i Åboland.

– Att kommunicera på webben är för många ett naturligt sätt att hålla kontakten oavsett coronarestriktionerna. Just nu finns det svenskspråkiga frivilliga som är redo att inleda kontakten, säger Södergård.

Kontaktuppgifter till vänverksamheten och lokala stödtelefoner:

En telefonvän kan man be om att få via lokalavdelningens vänförmedling. Hitta din lokala vänförmedlare här

Be om en chatvän genom att fylla i det här formuläret

Lokala stödtelefoner är öppna mån-fre 9-11 och 16-18:
Pargas väntelefon 010 408 27 60
Kimitoöns väntelefon 040 619 7429

Ytterligare upplysningar:
Siw Karlsson, planerare för projektet Vi ses i byn i Åboland, 040 771 2820, siw.karlsson@redcross.fi

Andrea Södergård, samordnare för kommunikation och frivillighet i Åboland, 040 352 9375, andrea.sodergard@redcross.fi

Maaret Alaranta, koordinator för social välfärd Helsingfors, tfn 040 358 3257, maaret.alaranta@rodakorset.fi