För Dig som vill hjälpa

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård

Här får du veta mer om hur du kan engagera dig i Röda Korsets hjälpverksamhet under coronapandemin.

I all verksamhet följer vi THL:s rekommendationer.

Våra kurser ger dig verktyg och stöd

För att erbjuda dig hjälpuppdrag vill vi att du har gått våra kurser för nya frivilliga. På de korta webföreläsningarna får du verktyg för ditt uppdrag och får veta dina rättigheter och skyldigheter som frivilliga. Du hittar våra kurser här.

Engagera dig som rödakorsvän

Som en rödakorsvän kan du förgylla någons vardag. Vänparet kan träffas regelbundet eller när det bäst passar dem. Tillsammans kan man till exempel gå på café, besöka museum eller något helt annat. På grund av coronaepidemin utförs vänverksamheten just nu via telefon, men vi hoppas så snart som möjligt kunna träffas igen.

Gör så här för att bli en vän

  • Gå en grundkurs i vänverksamhet. Distriktets kurser hittar du här.
  • Registrera dig som frivillig på Röda Korsets plattform Oma.

Eller ta kontakt med Röda Korsets vänförmedlare på din ort.

Åboland startar svenskspråkig vänverksamhet på webben

Med en chatvän från Röda Korset kan man diskutera anonymt via till exempel e-post eller olika snabbmeddelandeappar. Vänparet matchas enligt intresse, kön och ålder men kan vara från olika håll i Finland.Tillsammans kommer man överens om när och hur ofta man håller kontakten med sin chatvän. Röda Korset önskar att den frivilliga förbinder sig till uppdraget minst sex månader. Röda Korsets vänverksamhet är öppen för alla. Förutom att gå vänkurs och registrera dig på Oma (se ovan) ska du:

  • Bekanta dig med introduktionen till vänverksamhet på webben.
  • Skicka oss en bekräftelse på att du gått igenom materialet. Först när du skickat oss bekräftelsen, kan vi börja söka en kundvän åt dig. Meddela också om du under introduktionens gång inser att du inte vill bli nätvän, då tar vi bort dig från förmedlingen.

Hittar du inte vad du söker? Ta kontakt med oss på aboland@redcross.fi