För Dig som söker stöd

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Här kan du läsa mera om vad vi på Röda Korset kan hjälpa dig med under coronapandemin.

I all verksamhet följer vi THL:s rekommendationer.

 

Hitta en chatvän från Röda Korset

Med en chatvän från Röda Korset kan man diskutera anonymt via till exempel e-post eller olika snabbmeddelandeappar. Vänparet matchas enligt intresse, kön och ålder men kan vara från olika håll i Finland. Den frivilliga har tystnadsplikt och har fått sin utbildning från Röda Korset. Tillsammans kommer man överens om när och hur ofta man håller kontakten med sin chatvän. Röda Korset önskar att den frivilliga förbinder sig till uppdraget minst sex månader. Röda Korsets vänverksamhet är öppen för alla oavsett, ålder, kön, tro eller politisk åskådning. Vänverksamheten är gratis.

Fyll i det här formuläret.

Hitta en rödakorsvän

Med en rödakorsvän kan man träffas regelbundet, eller när det passar er båda. Man kan gå ut och gå, gå på teater, gå på café eller besöka museum. 

Vill du ha en rödakorsvän som du träffar eller ringer regelbundet? Ta kontakt med Röda Korsets vänförmedlare på din ort.