Att tilldela andra administrationsrättigheter för en verksamhet

 • Du kan ge administrationsrättigheter för en händelse eller för ett frivilliguppdrag du skapat till en eller flera Oma-användare.  
 • Den du ger admin.rättigheter kan redigera din händelse eller ta bort den. Hen ser också deltagarlistan.  
 • Kom alltid ihåg datasekretessen då du delar ut rättigheter – ge inte rättigheter till andra än de som har ett faktiskt behov av att redigera händelsen eller se deltagarlistan. 
 • Du kan tilldela admin.rättigheter för en enskild händelse i taget, men det är också möjligt att på en gång tilldela ngn rättigheter för alla händelser och frivilliguppdrag du skapat, både kommande och sådana som redan varit.
 • Händelser och uppgifter som du har tilldelats admin.rättigheter för hittar du på startsidan under ”Skapat av mig”.
 
Att tilldela administrationsrättigheter för en händelse/ett frivilliguppdrag
 
[image01]
 
 • Du kan ge andra admin.rättigheter redan då du skapar en händelse eller  senare genom att redigera din händelse. Lägg till personens e-postadress och tryck på ”Lägg till”.  Det krävs att användaren har en profil i Oma kopplad till e-postadressen.
 
[image02]
 
 • Du kan lägga till flera personers e-postadress.  Kom ihåg datasekretessen! Lägg bara till personer som har ett faktiskt behov av att se deltagarlistan.
 • Genom att trycka på det röda krysset tar du bort personer som inte längre ska ha rättigheterna. Välj till slut Publicera eller Spara ändringarna.  
 • Användaren får ett meddelande om de nya rättigheterna till sin e-post.
 
Tilldela admin.rättigheter för alla händelser och frivilliguppdrag du skapat
 
 • Du kan tilldela admin.rättigheter för alla händelser och frivilliguppdrag du skapat på en gång. Rättigheterna gäller då alla tidigare och alla kommande händelser.  Du kommer att ha kvar möjligheten att ta bort admin.rättigheterna från en annan användare när som helst.
 • Det här är ett användbart verktyg t.ex. då någon nyckelfrivillig slutar.
 • Du tilldelar admin.rättigheter för alla dina händelser genom att redigera din användarprofil.
 
[image03]
 •  
 • Nere på profilsidan hittar du alternativet för att tilldela admin.rättigheter. Börja genom att klicka på pennan.  
 
[image04]
 
 • Också här kan du lägga till e-postadresser till en eller flera användare. Tryck på det röda krysset för att ta bort rättigheter.
 • Kom ihåg att spara!
 • Användaren får ett meddelande om de nya rättigheterna till sin e-post.