Välkommen på Finlands Röda Kors Mariehamns avdelnings vårmöte

Välkommen på Finlands Röda Kors Mariehamns avdelnings vårmöte torsdag den 11 juni kl. 19.30 i Röda Korsgårdens matsal, Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn.

- Stadgeenliga ärenden

- Extra ärende: Fullmakt till styrelsen att utöka avdelningens kredit p.g.a. Coronasituationen

Vi tar hänsyn till myndigheternas rekommendationer gällande Corona