Valet 2020

Miisa Kaartinen / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Miisa Kaartinen / Suomen Punainen Risti

Valet för den riksomfattande ungdomskommittén arrangeras av en valkommitté som utsetts av ungdomsstämman.
 

Valkommitténs sammansättning:
Ordförande Sinituuli Dufva
Vice ordföranden Nea Asula

Övriga medlemmar:
Sara Heikkonen                       
Riitta Nieminen                       
Sami Laitinen
Hanna Aro

Suppleanter:
Katariina Kojo
Sofia Sarkava
 

Valkommitténs uppgift är att genomföra valet, vars röstningsresultat om sammansättningen av den riksomfattande ungdomskommittén förs som förslag till organisationens styrelse. Baserat på valresultatet föreslås ordförande, vice ordförande, fem egentliga medlemmar och fem suppleanter att väljas till den riksomfattande ungdomskommittén. 

Val för riksomfattande ungdomskommittén hålls på lördagen 3.10.2020.