Valet 2020

Miisa Kaartinen / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Miisa Kaartinen / Suomen Punainen Risti

Suomeksi

Val för riksomfattande ungdomskommittén hålls på lördagen 3.10.2020 kl. 8.00-18.00.

Valdebatten finns på ungdoms Youtube.

Man kan bekanta sig med kandidaterna på sidan Kandidatpresentationer (kommer på svenska så snart som möjligt, finns på finska här) och på kandidaternas egna valsidor t.ex. på Facebook.

Man kan bekanta sig med kandidaterna på sidan Kandidatpresentationer (kommer på svenska så snart som möjligt, finns på finska här).

Du kan ge feedback om valet genom detta formulär till 18.10.2020.

 

Valet för den riksomfattande ungdomskommittén arrangeras av en valkommitté som utsetts av ungdomsstämman.
 

Valkommitténs sammansättning:

Ordförande Sinituuli Dufva
Vice ordföranden Nea Asula

Övriga medlemmar:
Sara Heikkonen                       
Riitta Nieminen                       
Sami Laitinen
Hanna Aro

Suppleanter:
Katariina Kojo
Sofia Sarkava
 

Valkommitténs uppgift är att genomföra valet, vars röstningsresultat om sammansättningen av den riksomfattande ungdomskommittén förs som förslag till organisationens styrelse. Baserat på valresultatet föreslås ordförande, vice ordförande, fem egentliga medlemmar och fem suppleanter att väljas till den riksomfattande ungdomskommittén.