Rekommendationer för första hjälpen under coronaepidemin har publicerats