Riksomfattande ungdomskommitténs val

Petteri Kivimäki / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Petteri Kivimäki / Suomen Punainen Risti

Hej, du 15-28-åriga medlem i Röda Korset

Är du intresserad av att utveckla Röda Korsets ungdomsverksamhet? Är du beredd att förbinda dig till en förtroendeuppdrag för de kommande tre åren och representera ungdomarna i Röda Korset? Du saknar inte mod att agera och tala för ungas ärenden i organisationen, och du klarar av att påverka i sociala medier.

Ifall det ovanstående träffade rätt och du blev intresserad, är du en lämplig person för den riksomfattande ungdomskommittén.

Se mer information https://rednet.rodakorset.fi/node/60225

Tiden för uppställning av kandidater är 10.8-12.9.2020. Skicka en ansökan. LÄNKEN ÖPPNAS 10.8.

Den riksomfattande ungdomskommitténs val hålls elektroniskt på lö 3.10.2020. Ifall du vill vara med och välja medlemmar till den kommande riksomfattande ungdomskommittén, ska du kontakta ansvarig för ungdomsverksamheten i ditt distrikt.