Fem snabba fakta om Hungerdagen!

1. Hungerdagen har ordnats i 40 år!

2. Den första Hungerdagen ordnades för att hjälpa offren för hungersnöd i Östafrika, därifrån namnet Hungerdagen

3. Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond

4. Minst 80 cent av varje euro som har donerats till katastroffonden går till biståndsmålet

5. Man behöver inte vara medlem i Röda Korset för att kunna delta i Hungerdagen