Hungerdagsinsamlare behövs på gatorna och nätet

Siw Karlsson
Fotograf: Siw Karlsson

Röda Korsets i Åboland bjuder med alla som böss- och digitala insamlare i september och oktober. Nu behövs din hjälp mer än någonsin.

Röda Korsets största riksomfattande bössinsamling Hungerdagen ordnas i Åboland torsdag till lördag 24–26.9.2020. Under Hungerdagen samlar vi in medel till Finlands Röda Kors katastroffond, som används för att hjälpa katastrof- och konfliktoffer i Finland och ute i världen.

Årets Hungerdag firas under exceptionella förhållanden. På grund av coronaepidemin kommer vi i år att vara extra försiktiga vid insamlingsställen och kommer lägga extra vikt vid de digitala insamlingssätten och bankgiron.

- Vi förbereder oss på att kunna ordna bössinsamlingen så säkert som möjligt för såväl frivilliga som bidragsgivare. Vi är också beredda att skippa bössinsamlingen helt och hållet ifall coronasituationen så kräver, säger verksamhetsledare Annalena Sjöblom på Åbolands distrikt.

Förutom traditionella bössinsamlare ute på gatorna behövs också insamlare på nätet och sociala medier. Insamlare på nätet kan man vara ända fram till 16.10. Det finns möjlighet att skapa en egen elektroniska bössa eller ordna insamling via Facebook.

- Bössinsamlarna har alltid gett vår insamling mycket synlighet. När insamlingen allt mer flyttar över till nätet behöver vi all synlighet vi kan få. Därför vill vi uppmana alla att gilla och dela alla hungerdagsinlägg som kommer fram i flödet och på så sätt sprida ordet om insamlingen, säger Sjöblom.

Fyra euro ger mat till en familj i tre dagar

Redan med en timme som insamlare kan du bidra med viktig hjälp. För knappa fyra euro får en familj i södra Afrika mat för tre dagar. För 50 euro får en rödakorsfrivilliga i Finland utbildning i psykiskt stöd.

- Under coronavåren blev Röda Korsets roll i finländska krissituationer tydlig. Frivilliga runt om i Finland har hjälpt personer i riskgrupper och svarat i stödtelefoner. De pengar vi samlar in under Hungerdagen gör det möjligt för oss att hjälpa även i framtiden, säger Sjöblom.

Anmäl dig som insamlare på hungerdagen.fi.

Mer information:

Annalena Sjöblom
Verksamhetsledare
Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt
tfn 040 0838675
annalena.sjoblom@redcross.fi