Hungerdagen har börjat i Åboland - Hitta bössan du vill bidra till här

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
"Hungerdagen har startat. Promobild."

Hungerdagens traditionella bössinsamling börjar på torsdag den 24 september och pågår fram till lördagen den 26 september. Årets nyhet är Hungerdagsvagnen i Kimito och samarbete med Piffens handbollssektion. Här hittar du alla virtuella insamlingsbössor.

I Kimito cirkulerar Hungerdagsvagnen i centrum på torsdag och fredagen. Från Hungerdagsvagnen kan man köpa soppa och bakverk med sig hem eller ge ett bidrag i insamlingsbössan. I Pargas hjälper Piffens handbollssektion med utdelningen av bankgiron till hushållen och lakrits kan man köpa i Humana.
Även studerande har aktiverats i årets kampanj. Första årets tradenomstuderande från Novia deltar och det gör också ämnesföreningar vid Åbo Akademi.

På grund av den rådande situationen har allt mer av hungerdagens insamling flyttat från gator och byar till nätet. Många avdelningar har startat egna webbössor eller skaffat MobilePay nummer så att det ska vara snabbt och enkelt för alla att delta i insamlingen. Länkar till webbössorna hittas på avdelningarnas sociala medier. Många avdelningar har också valt att dela ut bankgiron till hushållen på orten. I Iniö, Korpo, Pargas, Västanfjärd, Hitis och Åbo kan man förvänta sig ett Hungerdagsbrev i postlådan.

På allt fler orter är det också möjligt att bidra till Hungerdagen genom kortbetalning.
Men Hungerdagen är ingenting utan sina traditionell bössinsamlare. Insamlarna rör sig i Åbo, Pargas, Kimito centrum, Nagu Kyrkbacken samt Nagufärjan.

- Vi är glada att kunna ordna traditionell bössinsamling även i år trots coronaläget. I år är vi extra noggranna med hygien och säkerhet så det ska vara tryggt att delta i insamlingen både som frivillig och bidragsgivare, säger Annalena Sjöblom på Åbolands distrikt.

Det finns ännu möjlighet att komma med som frivillig insamlare under Hungerdagen. Som insamlaren kan du själv bestämma när och hur länge man vill samla. Ta kontakt med din lokalavdelning för att anmäla dig eller kom direkt till rödakorslokalen. Bössinsamlarna får noggranna säkerhetsanvisningar och anvisningar för digitala insamlare hittas på Hungerdagen.fi
Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Medlen används till att hjälpa offer i katastrofer och konflikter i Finland och ute i världen. Med stödet av katastroffonden hjälper man i hemlandet bland annat personer som mist sina hem på grund av brand och katastroffonden pengar användes också under coronavåren för att utbildade frivilliga skulle hjälpa personer i riskgrupper.

Hungerdagen är Finlands Röda Kors största årliga insamling och i år arrangeras den för fyrtionde gången. Varje år deltar omkring 15 000 frivilliga i insamlingen.

 

Det här gör avdelningen på din ort

Kimito: Bössinsamling i byn torsdag till lördag kl 10 framåt. Hungerdagsvagnen med soppa och bakverk cirkulerar torsdag och fredag kl 10 framåt. Köp hem soppa och bakverk från rödakorslokalen kl 10 framåt, Engelsbyvägen 1.

Korpo: Traditionell ärtsoppsförsäljning med plättar och kaffe i församlingshemmet på fredag kl 11-14 eller så långt ärtsoppa räcker. Insamlingsbössa finns på Korpolandet och på Utö. Korpos webbössa.
Iniö: Bankgiron har delats utt till hushållen.
Västanfjärd: Ingen rotmosförsäljning i år, istället har bankgiron har delats ut till hushållen. Västanfjärds webbössa.
Nagu: Traditionell bössinsamling på färjan mellan Pargas och Nagu och i Kyrkbacken.
Pargas: Traditionell bössinsamling vid Reimari, S-market och Tokmanni. Femton handbollslag delar ut bankgiron under veckans träningar. Lakrits säljs på Humana, Strandvägen 16 AL 1 torsdag till lördag. Pargas webbössa.
Åbo svenska: Traditionell bössinsamling i Åbo centrum. Åbo svenskas webbössa.
Dragsfjärd: Bössinsamling på Äppeldagen på Söderlångvik Gård.
Hitis: Bankgiron till hushållen.
Houtskär: Bössor finns i butik och områdeskontor. Bankgiron har delats ut till hushållen. Houtskärs webbössa.

Ämnesföreningarnas virtuella insamlingsbössor. Hjälp din förening att vinna en första hjälpen väska!

 

Så här kan du bidra

• Ställ upp som bössinsamlare eller digital insamlare
• Delta i din avdelnings hungerdagsevenemang
• Donera pengar i en virtuell eller fysisk bössa
• Via MobilePay eller avdelningens eget MobilePay-donationsnummer
• Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)