LokalTapiolas stöd till avdelningarna – rapporteringsblanketter

Avdelningar har beviljats ekonomiskt stöd för hjälparbete som utförs på grund av coronapandemin. Ansökningstiden för stödet har gått ut.

LokalTapiolas stöd till avdelningarna – För att stödja medborgarnas välbefinnande (500 €)

  • Deltagande gemenskapligt mathjälpsevenemang (t.ex. i samband med matutdelning)
  • Stöd rapporteras med denna blankett

 

LokalTapiolas stöd till avdelningarna – För att uppmuntra de frivilliga och stödja deras välbefinnande (300 €)

  • LokalTapiolas stöd till avdelningarna är ämnat i synnerhet för att uppmuntra de frivilliga och stödja deras välbefinnande.
  • Avdelningarna som har beviljats stöd har informerats om det per e-post.
  • Evenemang ska ordnas senast den 31 mars 2022.
  • Bidrag rapporteras med denna blankett (rapporteringsblankett för Bättredag–bidrag) snarast möjligt efter evenemanget.
  • Kontaktperson på centralbyrån Maija Erpestad, maija.erpestad@redcross.fi, tfn 040 626 5370