Evenemang

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Kursen är avsedd för alla nya frivilliga som vill komma med i Röda Korsets vänverksamhet. Din hjälp behövs!

Anmäl dig senast den 26.10 kl 12 https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12533

Utbildningen ger kunskaper i Röda Korsets vänverksamhet och hur man kan fungera som vän, om att arbeta som frivillig samt hur man beaktar de frivilligas eget välbefinnande.

  • 30.9.2021 09:50
  • Andrea Södergård

Grundkurs i psykiskt stöd | 2.11.2021 till 9.11.2021

Grundkurs i psykiskt stöd (8h)

Kursen arrangeras under två tisdagskvällar:
2.11.2021 och 9.11.2021 kl. 17.30-20.45

Kursdragare: Siw Karlsson och Viveca Pyy

Målgrupp: Kursen är avsedd för nya frivilliga som vill komma med i Röda Korsets mentalt stöd-grupp.

Anmäl dig senast 25.10: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12532

Mål:

  • 12.10.2021 08:31
  • Andrea Södergård

Kursen är avsedd för alla nya frivilliga som vill komma med i Röda Korsets vänverksamhet. Din hjälp behövs!

Anmäl dig senast den 2.11: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12670

Utbildningen ger kunskaper i Röda Korsets vänverksamhet och hur man kan fungera som vän, om att arbeta som frivillig samt hur man beaktar de frivilligas eget välbefinnande.

  • 14.10.2021 13:45
  • Andrea Södergård

Vad är ångest och vad beror det på? Hur ska vi kunna hantera den? Föreläsare: Eivor Huldén, utbildad inom mental träning och psykiskt första hjälp.

Länk till webbinariet sänds ut till alla anmälda. Anmäl här senast 10.11: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12348

 

  • 6.9.2021 15:27
  • Andrea Södergård

Hur påverkar klimatförändringen och konflikter varandra? Vilka sociala effekter har klimatförändringen på människors välmående?

Föreläsare är Pekka Reinikainen, Planerare för påverkansarbete, Finlands Röda Kors, enheten för internationellt bistånd.

Länk till webbinariet sänds ut till alla anmälda. Anmäl här senast 3.12: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12349

  • 6.9.2021 15:24
  • Andrea Södergård