Evenemang

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Finlands Röda Kors svenskspråkiga distrikt bjuder in till utbildning:

Avlastningssamtal, Online.

Nu har du möjlighet att delta i utbildning för avlastare, och lära dig att leda avlastningssamtal.
Vi utbildar frivilliga avlastare till stöd för våra frivilliga. Under skolningen går man igenom avlastningens syfte, nytta och olika sätt att förverkliga avlastningssamtal.
Syftet med avlastningssamtal är att stöda frivilligas välmående efter olika uppdrag.

Utbildare: Siw Karlsson

Tid: 12.4.23 kl 17.30-19.

  • 10.2.2023 10:43
  • Andrea Södergård

Visste du att det även i krig finns regler som ska följas?

Sårade, sjuka och civila ska tas om omhand och det är förbjudet att attackera civila och sjukvården. Men internationell humanitär rätt handlar om mycket annat.

Kom med på infokväll och lär dig mer om:
- Vilka regler finns det i krig: Centrala principer i internationell humanitär rätt
- Röda Korsets skyddsroll under en väpnad konflikt
- Hur du här i Finland kan bli frivillig och lära dig mer om humanitär rätt

  • 20.3.2023 11:50
  • Andrea Södergård

Webbinarium för frivilliga och anställda inom Finlands Röda Kors i Veckan mot rasism.

Brottsofferjouren föreläser om
- När blir rasism och diskrimination ett brott
- Vad kan man som anställd/frivillig göra då man bevittnar en rasistisk situation
- Hur kan man stöda offret att göra brottsanmälan eller få mer info om rättsprocessen.
- Brottsofferjourens verksamhet och tjänster.

Anmäl dig här: https://oma.punainenristi.fi/event/20702 

  • 17.3.2023 15:55
  • Andrea Södergård