Evenemang

Under kvällen går vi igenom anvisningar och checklistan för verksamhetsgranskare i avdelningarna. Alla i granskarpoolen, nuvarande granskare, kassörer samt ordförande och andra intresserade välkomna.

 • 9.1.2020 13:53
 • Andrea Södergård

ANMÄL DIG HÄR!
 

Håll flaggan högt!

- nyckeln till aktiv avdelningsverksamhet

Lördagen 1.2 2020 i Åbo

 • 9.1.2020 12:12
 • Juha Lindström

Grundkurs i psykiskt stöd |
5.2.2020 till 12.2.2020

Kurs i psykiskt stöd riktar sig till dem som vill hjälpa dem som drabbats av en akut kris.

Efter genomgången kurs kan man medverka i Röda Korsets mentalt stöd grupp, som hjälper och stöder personer som råkat ut för en akut kris.

Under två kvällar går man igenom vad psykisk första hjälp betyder och hur man kan stöda i olika situationer. Även den frivilliges eget orkande diskuteras på kursen.

Kursens målsättning är att lära sig att lugna och trösta de drabbade samt att värna om ens eget orkande.

 • 16.1.2020 11:21
 • Andrea Södergård

 

Årets Väninsats

 
Känner du någon som är omtänksam, glad, har tid för sina medmänniskor, har ett varmt hjärta och bryr sig? Nominera honom eller henne till  ”Årets vän”!

Röda Korset i Åboland ger årligen utmärkelsen ”Årets vän” i samband med vändagen den 14.2Kampanjen är öppen för alla.

 • 12.12.2019 13:28
 • Juha Lindström

Kurssi on tarkoitettu kaikille ystävätoiminnasta kiinnostuneille.

 • 16.1.2020 11:09
 • Andrea Södergård

Welcome to our wellness and training day for Red Cross Volunteers in Turku.

 • 9.1.2020 09:18
 • Andrea Södergård

Välkommen på vänkurs! Kursen är avsedd för alla som är nyfikna på Röda Korsets vänverksamhet. Som frivillig vän kan du förgylla någons vardag och ha roligt tillsammans.

Bindande anmälningar till utbildningen senast 20.2: https://www.lyyti.in/vankurskimito27feb2020

Under kursen behandlar vi följande:
• Röda Korsets vänverksamhet
• Ensamheten utmanar vänverksamheten
• Att arbeta som frivillig vän
• De frivilligas eget välbefinnande

 • 16.1.2020 11:04
 • Andrea Södergård

Välkommen på vänkurs! Kursen är avsedd för alla som är nyfikna på Röda Korsets vänverksamhet. Som frivillig vän kan du förgylla någons vardag och ha roligt tillsammans.

Bindande anmälningar till utbildningen via denna länk https://www.lyyti.in/vankurs27feb2020 senast 25.2.2020

Under kursen behndlar vi följande:
• Röda Korsets vänverksamhet
• Ensamheten utmanar vänverksamheten
• Att arbeta som frivillig vän
• De frivilligas eget välbefinnande

 • 16.1.2020 11:12
 • Andrea Södergård

Välkommen på vänkurs! Kursen är avsedd för alla som är nyfikna på Röda Korsets vänverksamhet. Som frivillig vän kan du förgylla någons vardag och ha roligt tillsammans.

Bindande anmälningar till utbildningen via denna länk https://www.lyyti.in/vankurs10mars2020 senast 6.3.2020

Under kursen behndlar vi följande:
• Röda Korsets vänverksamhet
• Ensamheten utmanar vänverksamheten
• Att arbeta som frivillig vän
• De frivilligas eget välbefinnande

 • 16.1.2020 11:15
 • Andrea Södergård

Sign up here:

 • 9.1.2020 09:14
 • Andrea Södergård