Evenemang

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Fortsättningskurs för vänner i Åbo |
13.11.2019 till 18.11.2019

Del 1: 13.11 kl.17-20

Del 2: 18.11 kl 17-20

Fortsättningskurs för vänner är för dig som gått grundkursen i vänverksamhet eller som varit rödakorsvän ett tag. Om du vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom vänverksamheten är det här rätt kurs för dig!

På kursen får man redskap för utmanande situationer och betonas vikten av att ta hand om det egna välbefinnandet.

  • 5.11.2019 15:17
  • Andrea Södergård

Advokat och vicehäradshövding Tom Gustavsson från Schultz & Köhler berättar om testamente och svarar på frågor.

Verksamhetsledare Annalena Sjöblom från Röda Korset Åbolands distrikt berättar om Röda Korsets verksamhet i Åboland.

Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp. Vi bjuder på kaffe.

Välkommen!

  • 5.11.2019 15:35
  • Andrea Södergård

Fortsättningskurs för vänner är för dig som gått grundkursen i vänverksamhet eller som varit rödakorsvän ett tag. Om du vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom vänverksamheten är det här rätt kurs för dig!

På kursen får man redskap för utmanande situationer och betonas vikten av att ta hand om det egna välbefinnandet.

Innehåll:
- Vänverksamhetens vardag
- Självkännedom
- Växelverkan
- Spelregler för vänverksamheten
- Utmanande situationer i vänverksamheten
- De frivilligas eget välbefinnande

  • 5.11.2019 15:22
  • Andrea Södergård