Organisationskurs: Håll flaggan högt

30.11.2020
10:15 till 15:00
Typ av händelse: 
  • Virtuellt
Arrangör: 

Målgrupp: samtliga förtroendevalda/nyckelfrivilliga

Kursens mål

  • Lära känna Röda Korset
  • Få en inblick i hur besluts- och planeringsprocesser fungerar i organisationen
  • Veta sin roll, uppgift och ansvar i förtroendeuppdraget
  • Inspirera, öka kunskapen och få en känsla av att vara en del av organisationen

Program:

  • Historia och verksamhet
  • Min uppgift som förtroendevald i FRK
  • Avdelningens år
  • Våra verktyg Kommunikation och medlemsarbete
  • Diskussion och feedback

VARMT VÄLKOMMEN MED PÅ KURS!

Anmälan: https://oma.rodakorset.fi/event/9351

KONTAKTPERSON

Anna Stenman
anna.stenman@redcross.fi(link sends e-mail)
050 566 2642