Offren för dataintrånget får stöd av Finlands Röda Kors hjälptelefon

Hjälptelefonen håller jour under det kommande veckoslutet på lördag och söndag klockan 12–18. Den avgiftsfria servicen ges på finska på numret 0800 100 200 och den är avsedd för dem som drabbats av dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo. Samtalen besvaras av Röda Korsets utbildade frivilliga.

Chefen för Röda Korsets beredskapsgrupp för psykologer Atte Varis uppmanar de drabbade att ta kontakt med låg tröskel. I hjälptelefonen kan man konfidentiellt dela tankar och känslor som dataintrånget orsakat.
– Känslan av grundläggande säkerhet är en primär känsla hos människan och om den rubbas, kan det ta en tid att få den återställd. Man kan drabbas av starka känslor av ilska och irritation, när någon har inkräktat på ens personliga identitetsområde.

Varis berättar att man i hjälptelefonen försöker lugna ner och stabilisera uppringarens känslotillstånd och sinnesstämning. – Nu har man tydligt inkräktat på någonting sådant eget, som var och en skulle vilja ha i säkerhet.

Orken bland de frivilliga inom psykiskt stöd som svarar på samtalen tas också om hand genom att de erbjuds dagligen möjlighet till gruppdebriefing med en medlem ur psykologernas beredskapsgrupp.

– Röda Korset har ett stort antal frivilliga som är utbildade i psykiskt stöd. Vår beredskap och att vi upprätthåller beredskapen gör att vi snabbt kan erbjuda den hjälp som behövs i alla situationer. Människor behöver psykiskt stöd i alla olycks- och krissituationer, säger Aki Pihlaja, chef för beredskapsverksamheten i hemlandet på Röda Korset.

Röda Korsets hjälptelefon 0800 100 200, lördag och söndag kl. 12–18

Läs också:

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sv/aktuellt/fragor-och-svar-till-...