Avdelningar

Till nyttiga dokument för avdelningen, klicka här.

Fadder Avdelning Ordförande Kontaktuppgifter
Rolf Sund Gamlakarleby sv. Verksamheten på paus gamlakarlebyavdelningen@gmail.com
Karleby sv. Marlene Sundfors  
Öja Verksamheten på paus  
Kronoby Mona Häggblom  
Nedervetil Anna Huldén  
Terjärv Helena Jansson terjarvavdelning@gmail.com
Nykarleby Gun-Helen Isaksson  
Munsala Gunilla Fleen  
Pensala    
Lotta Böling Larsmo Monica Svenfelt  
Jakobstad Marianne Björk  
Pedersöre Greta Johansson  
Esse Gunilla Storbacka  
Purmo Katariina Nysund  
Vörå Andreas Storbacka vora.svenska@redcross.fi
Oravais Anne Karlsson  
Malin Sunabacka Maxmo Susanne Nygård  
Björköby Emma Dahl  
Replot Simone Berlin  
Smedsby-Böle Viveca Ollil  
Vasa svenska Ulf Lassander vasa.svenska@avdelning.rodakorset.fi
Matilda Norrmén Kvevlax Linda Sundman-Melin kvevlaxavd@gmail.com
Korsholms norra Sune Glader  
Korsholms södra Jessica Vikfors  
Solf Marice Nedergård  
Sundom Marlene Prost-Swahn  
Gamla Vasa Greta Celvin gamlavasa-svenska@rodakorset.fi
Anna Stenman Malax Tina Holms  
Petalax Yvonne Stenbacka  
Bergö Marina Westerlund  
Korsnäs Angelica Sandholm  
Närpes Kerstin Lillbåsk  
Pörtom Kent Wägar  
Övermark Gurli Lassus  
Kristinestads sv. Alexandra Teir  
Tjöck Torolf Back  
Lappfjärd-Härkmeri Britt-Marie Teir