Avdelningar

 

Fadder Avdelning Ordförande Kontaktuppgifter
Rolf Sund Gamlakarleby sv. Verksamheten på paus gamlakarlebyavdelningen@gmail.com
Karleby sv. Marlene Sundfors  
Öja Verksamheten på paus  
Kronoby Mona Häggblom  
Nedervetil Peggy Ljungberg  
Terjärv Viola Granbacka terjarvavdelning@gmail.com
Lotta Böling Larsmo Monica Svenfelt  
Jakobstad Beatrice Nilsson  
Pedersöre Greta Johansson  
Esse Gunilla Storbacka  
Purmo Carin Hagström  
Ricky Berglund Vörå Andreas Storbacka vora.svenska@redcross.fi
Oravais Anne Karlsson  
Maxmo Susanne Nygård  
Nykarleby Mikael Lönnbäck  
Munsala Gunilla Fleen  
Pensala Ann-Christine Ek  
Matilda Norrmén Björköby Jonna Björkén  
Replot Simone Berlin  
Korsholms norra Sune Glader  
Kvevlax Linda Sundman-Melin kvevlaxavd@gmail.com
Korsholms södra Gun-Viol Storm  
Solf Marice Nedergård  
Sundom Marlene Prost-Swahn  
Kyösti Linna Vasa svenska Ulf Lassander vasa.svenska@avdelning.rodakorset.fi
Gamla Vasa Ralf Nordström gamlavasa-svenska@rodakorset.fi
Smedsby-Böle Marlene Gädda  
Kristinestads sv. Carina Grannas  
Lappfjärd-Härkmeri Britt-Marie Teir  
Tjöck Torolf Back  
Anna Stenman Malax Tina Holms  
Petalax Carina Nordman-Byskata  
Bergö Marina Westerlund  
Korsnäs Annika Nyfors  
Närpes Kerstin Lillbåsk  
Pörtom Kent Wägar  
Övermark Gurli Lassus