Avdelningar

Till nyttiga dokument för avdelningen, klicka här.

Fadder Avdelning Ordförande Kontaktuppgifter
Rolf Sund Gamlakarleby sv. Verksamheten på paus gamlakarlebyavdelningen@gmail.com
Karleby sv. Marlene Sundfors  
Öja Verksamheten på paus  
Kronoby Mona Häggblom  
Nedervetil Anna Huldén  
Terjärv Helena Jansson terjarvavdelning@gmail.com
Nykarleby Gun-Helen Isaksson  
Munsala Gunilla Fleen  
Pensala    
Lotta Böling Larsmo Monica Svenfelt  
Jakobstad Marianne Björk  
Pedersöre Greta Johansson  
Esse Gunilla Storbacka  
Purmo Katariina Nysund  
Vörå Andreas Storbacka vora.svenska@redcross.fi
Oravais Anne Karlsson  
Malin Sunabacka Maxmo Susanne Nygård  
Björköby Emma Dahl  
Replot Simone Berlin  
Smedsby-Böle Viveca Ollil  
Vasa svenska Ulf Lassander vasa.svenska@avdelning.rodakorset.fi
Matilda Norrmén Kvevlax Linda Sundman-Melin kvevlaxavd@gmail.com
Korsholms norra Sune Glader  
Korsholms södra Jessica Vikfors  
Solf Marice Nedergård  
Sundom Marlene Prost-Swahn  
Gamla Vasa Greta Celvin gamlavasa-svenska@rodakorset.fi
Linda Sundman-Melin Malax Tina Holms  
Petalax Yvonne Stenbacka  
Bergö Marina Westerlund  
Korsnäs Angelica Sandholm  
Närpes Kerstin Lillbåsk  
Pörtom Kent Wägar  
Övermark Gurli Lassus  
Kristinestads sv. Alexandra Teir  
Tjöck Torolf Back  
Lappfjärd-Härkmeri Britt-Marie Teir