Distriktsstyrelse och utskott

"Årsmöte 2019"

Österbottens svenska distrikts styrelse består av ordförande, vice-ordförande och 14 styrelsemedlemmar. Organisationskoordinator Anna Stenman fungerar som sekreterare. Verksamhetsledare Ricky Berglund fungerar som föredragande.

DISTRIKTSSTYRELSEN 2020-2021

Ordförande    

Ann-Mari Audas-Willman

Vasa svenska

Vice ordförande

Ulf Lassander

Vasa svenska

 

Göran Back

Närpes

 

Tina Holms

Malax

 

Mariann Björk

Jakobstad svenska

 

Gunilla Fleen

Munsala

 

Ralf Nordström

Gamla Vasa svenska

 

Linda Melin-Sundman

Kvevlax

 

Rosita Ollikainen

Malax

 

Ossi Pursiainen

Smedsby-Böle

 

Viveca Salminen

Vasa svenska

 

Barbro Sjöberg

Korsholms norra

 

Adja Snickars

Lappfjärd-Härkmeri

 

Siv Sundfors

Karleby svenska

 

Monica Svenfelt

Larsmo

 

Inger Tallgård

Solf

 

Utskott

EKONOMIUTSKOTTET

Ordförande

Kaj Ericsson

Vasa svenska

Vice ordförande

Ann-Mari Audas-Willman

Vasa svenska

 

Sune Glader

Korsholms norra

 

Viveca Ollil

Smedsby-Böle

 

Simo Vuorenlinna

 

 

Samuel Broman

 

Sekreterare

Ricky Berglund

Verksamhetsledare