Distriktsstyrelse och utskott

"Årsmöte 2019"

Österbottens svenska distrikts styrelse består av ordförande, vice-ordförande och 14 styrelsemedlemmar. Organisationskoordinatorn fungerar som sekreterare. Verksamhetsledaren fungerar som föredragande.

DISTRIKTSSTYRELSEN 2022

Ordförande    

Ann-Mari Audas-Willman

Vasa svenska

Vice ordförande

Ulf Lassander

Vasa svenska

 

Göran Back

Närpes

 

Tina Holms

Malax

 

Mariann Björk

Jakobstad svenska

 

Gunilla Fleen

Munsala

 

Simone Berlin

Replot

 

Lenita Nordman

Petalax

 

Barbro Sjöberg

Korsholms norra

 

Adja Snickars

Lappfjärd-Härkmeri

 

Monica Svenfelt Larsmo

 

Utskott

EKONOMIUTSKOTTET

Ordförande

Kaj Ericsson

Vasa svenska

Vice ordförande

Ann-Mari Audas-Willman

Vasa svenska

 

Sune Glader

Korsholms norra

 

Viveca Ollil

Smedsby-Böle

 

Simo Vuorenlinna

 

 

Samuel Broman

 

Sekreterare

Frida Nylund

Verksamhetsledare