Distriktsstyrelse och utskott

"Årsmöte 2019"

Österbottens svenska distrikts styrelse består av ordförande, vice-ordförande och 14 styrelsemedlemmar. Organisationskoordinator Anna Stenman fungerar som sekreterare. Verksamhetsledare Ricky Berglund fungerar som föredragande.

DISTRIKTSSTYRELSEN 2021

Ordförande    

Ann-Mari Audas-Willman

Vasa svenska

Vice ordförande

Ulf Lassander

Vasa svenska

 

Göran Back

Närpes

 

Tina Holms

Malax

 

Mariann Björk

Jakobstad svenska

 

Gunilla Fleen

Munsala

 

Simone Berlin

Replot

 

Linda Sundman-Melin

Kvevlax

 

Lenita Nordman

Petalax

 

Ossi Pursiainen

Smedsby-Böle

 

Viveca Salminen

Vasa svenska

 

Barbro Sjöberg

Korsholms norra

 

Adja Snickars

Lappfjärd-Härkmeri

 

Monica Svenfelt Larsmo

 

   

 

   

 

Utskott

EKONOMIUTSKOTTET

Ordförande

Kaj Ericsson

Vasa svenska

Vice ordförande

Ann-Mari Audas-Willman

Vasa svenska

 

Sune Glader

Korsholms norra

 

Viveca Ollil

Smedsby-Böle

 

Simo Vuorenlinna

 

 

Samuel Broman

 

Sekreterare

Victoria Nylund

Tf. Verksamhetsledare