Olycksfallsdagen 13.11

Idag är det fredagen den 13:de och Olycksfallsdagen. Det är den 25:e gången som denna dag uppmärksammas för att försöka minska olyckor som sker i hemmet och på fritiden. På grund av coronapandemin tillbringar en stor del av människor mer tid hemma, och därför är det nu ännu viktigare att känna till riskplatser, förebygga olyckor och ta hand om andra människors säkerhet. I Finland sker en miljon olyckor varje år, och Finland har det tredje högsta antalet dödsfall till följd av olyckor i hela EU. Detta ska vi försöka ändra på!

Du kan förebygga olyckor genom att vara förutseende och här kommer några tips: 

  • Regelbunden motion
  • Psykiskt välbefinnande, undvikande av brådska och stress
  • Tillräckligt med sömn, omsorg om den egna orken
  • Tillräckligt och mångsidigt näringsintag, nykterhet
  • Identifiera risker i hemmet och närmiljön
  • Utomhus under vintern ska man ha ordentlig belysning, röja bort snön och sanda gångarna, samt använd broddar eller dubbskor när det är halt

 

För mera information och tips för en säker vardag kan du kolla in denna webbsida: https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/ 

 

Ta hand om er och ha ett bra veckoslut!