Babycafé

Under de senaste åren har distriktet ordnat tematräffar för Blivande och nyblivna föräldrar i Vasa och Korsholms området. Träffarna ordnades på Folkhälsanhuset Wasa i samverkan med Folkhälsans familjecafé fram till våren 2020. Nu träffas vi online och alla i Österbotten är välkomna med! Målet med träffarna är att ge den nya familjen stöd och verktyg för en positiv och fungerande vardag samt att ge föräldrar möjligheten att diskutera aktuella teman med sakkunniga och andra i samma livssituation. Målgruppen är blivande föräldrar och nyblivna föräldrar med barn under ett år, men alla föräldrar med barn är välkomna med om temat intresserar.

Träffarna är alltid kostnadsfria. Under åren har bl.a. teman som kemikalier, sömn, reflektivt föräldraskap, babypoesi, träning efter graviditeten, första maten, babymassage, amning och förlossning presenterats av och diskuterats med sakkunniga. Information om kommande träffar sätts alltid ut på Facebook och distriktets andra kanaler. Hör gärna av dig om du är intresserad av att delta, har tips på ett intressant tema som passar målgruppen eller om du är intresserad av att själva leda gruppen.

Ansvarsperson: Malin Sunabacka, malin.sunabacka(at)redcross.fi