Ungdomsutskottet

"Ungdomsutskottet 2018, Vackan mot Rasism"

Österbottens distrikt har ett ungdomsutskott med medlemmar i åldern 15–29 år som träffas 1–2 ggr/månad för att planera, diskutera, lyfta fram och förverkliga barn- och ungdomsverksamhet i distriktet.
Utskottets huvudsakliga uppgift är att:

  • utveckla och stöda ungdomsverksamheten i distriktet
  • lyfta fram ungas intressen i organisationen och samhället
  • ordna och/eller delta i möten, utbildningar och evenemang, regionalt och nationellt
  • stöda avdelningarna i deras lokala verksamhet för barn och unga

 

Under året ordnar utskottet program under Röda Korsets kampanjer, informerar om ungdomsverksamheten samt ordnat olika evenemang med teman som antirasism, vänverksamhet, sexualhälsa, första hjälp etc. Vi söker kontinuerligt nya medlemmar, så om du är i åldern 15–29 år och intresserad av humanitärt arbete ta kontakt med distriktets ungdomssamordnare Matilda Norrmén, matilda.norrmen(at)redcross.fi, 040 824 2225.

Ungdomsutskottets medlemmar 2020-2021:

Carolina Järn, ordförande Jakobstads svenska
Simone Berlin Replot
Emil Kivistö Vasa svenska
Barbara Meinhart Vasa svenska
Jessica Hellqvist Vasa svenska
Siri Sundblom Vasa svenska
Elin Småros Kvevlax
Isabel Flemming Malax
Jonna Löfgren Malax
Jenny-Erika Åkerman Närpes
Micaela Skog Vasa svenska
Ada Brännkärr Nedervetil
Adde Muhamed Vasa svenska
Mie Frostdahl Nykarleby