Ungdomsutskottet

"Ungdomsutskottet 2018, Vackan mot Rasism"

Österbottens distrikt har ett ungdomsutskott med medlemmar i åldern 15–29 år som träffas 1–2 ggr/månad för att planera, diskutera, lyfta fram och förverkliga barn- och ungdomsverksamhet i distriktet.
Utskottets huvudsakliga uppgift är att:

  • utveckla och stöda ungdomsverksamheten i distriktet
  • lyfta fram ungas intressen i organisationen och samhället
  • ordna och/eller delta i möten, utbildningar och evenemang, regionalt och nationellt
  • stöda avdelningarna i deras lokala verksamhet för barn och unga

 

Under året ordnar utskottet program under Röda Korsets kampanjer, informerar om ungdomsverksamheten samt ordnat olika evenemang med teman som antirasism, vänverksamhet, sexualhälsa, första hjälp etc. Vi söker kontinuerligt nya medlemmar, så om du är i åldern 15–29 år och intresserad av humanitärt arbete ta kontakt med distriktets ungdomssamordnare Malin Sunabacka, malin.sunabacka(at)redcross.fi, 040 824 2225.

Ungdomsutskottets medlemmar 2022-2023:

Carolina Järn, ordförande Jakobstads svenska
Simone Berlin Replot
Barbara Meinhart Vasa svenska
Jessica Hellqvist Vasa svenska
Micaela Skog Vasa svenska
Simon Nyman Jakobstads svenska