Bokmånad gav stort bidrag till Katastroffonden

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
"Jessica Nyman, Hana Kardumovic 6a, Oliver Jörkell 4b och Wilma Hagström 4a deltog i Sirkkalas skolas bokmånad."

Läsinspiration och hjälpvilja lockade Sirkkala skola att delta i läskampanj till förmån för Hungerdagen.

I Röda Korsets kampanj Bokmånaden kombineras böcker, internationalitet och hjälp från barn till barn. Ju mer eleverna läser desto mer hjälper de andra.
Det var både hjälpviljan och läsningen som lockade Sirkkala skola att delta, berättar Elise Kurtén som är rektor för Sirkkala skola.

- I skolan talar vi mycket om att hjälpa varandra och läsning är en naturlig del av vår skolvardag. Genom bokmånaden kunde vi slå två flugor i en smäll och bokmånaden ger lite extra puff i läsandet, säger Kurtén.

Kampanjen går ut på ett elever samlar läsfaddrar som betalar en valfri summa för varje bok eleven läst. I en månad läser eleverna så många böcker som möjligt och för varje bok får de en markering i sitt bokpass. Sirkkala skolas slutgiltiga resultat blev 1 223 euro som betalades direkt till Katastroffonden. De medel som samlats in kan Röda Korset använda där nöden är som störst och läget akut.

Jessica Nyman, klasslärare i Sirkkala skola, rekommenderar bokmånaden också för andra skolor.

- Det är ett lätt sätt att samla in medel till Katastroffonden och de flesta tycker om att läsa. Man kan läsa vad som helst och även lyssna på böcker om man tycker om det, säger Nyman.

En del av Hungerdagen i Åboland
Bokmånaden i Sirkkala skola var en del av årets Hungerdagsinsamling i Åboland som pågick under oktober.

Hungerdagsinsamlingens slutgiltiga resultat i Åboland blev 33 246,40 euro. Annalena Sjöblom, verksamhetsledare för Röda Korset i Åboland, vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i årets Hungerdagsinsamling.

- Det här resultatet skulle inte vara möjlighet om det inte var för alla frivilliga i de lokala avdelningarna, skolor och föreningar som deltagit i årets Hungerdagsinsamling, säger Sjöblom.

Mer information:
Annalena Sjöblom, annalena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675
Rektor Elise Kurtén, elise.kurten@turku.fi, 050 432 3658