Kampanjen mot rasism 2021

På denna webbplats samlar vi verksamhetsanvisningar för kampanjen under veckan mot rasism 15–21.3.2021

 

 • Visa i sociala medier att du deltar i veckan mot rasism genom att uppdatera din profilbild och omslagsbild och genom att dela kampanjveckans delningsbilder. Du kan använda motiv mot rasism så här: Gå till din profil i Facebook-appen och välj Uppdatera på din profilbild. Efter det välj Lägg till motiv. Motivet hittas med hjälp av sökfunktionen med sådana sökord som Finlands Röda Kors eller Veckan mot rasism. Använd hashtaggarna
  • #rasisminvastainenviikko
  • #veckanmotrasism
  • #weekagainstracism
 • Ta i bruk de nya verksamhetsanvisningarna för att motarbeta rasism i din egen verksamhet.
 • Ta i bruk de nya verksamhetsanvisningarna för gemenskaper för att motarbeta rasism i din gemenskap (skolor, klasser, arbetsgemenskaper, partnerorganisationer osv.). Utmana gemenskaper att delta i veckan mot rasism och att ta verksamhetsanvisningarna till en del av sin vardag. Uppmuntra gemenskapen som har mottagit utmaningen att dela kampanjveckans delningsbilder i sociala medier.
 • För ut veckan mot rasism till skolan:
 • Ordna ett evenemang som motverkar rasism på nätet.
 • Delta i det gemensamma webbinariet
 • Beställ avgiftsfritt delningsmaterial från Röda Korsets nätbutik, listan över avgiftsfria produkter kan laddas nedan.
 • Rösta på en mottagare för utmärkelsen Fördomsfri föregångare i ditt distrikt.
 • Påminn om att modulen Mångfald i frivilligverksamhet kan ordnas året runt! I utbildningen som är två timmar lång behandlas jämlikhet, normer, interaktionssituationer och tillgänglighet. Modulen är avsedd för alla våra frivilliga. Syftet med utbildningen är att få färdigheter att kritiskt granska fördomar och normer samt förstå deras inverkan på möten och växelverkan. Dessutom får man information om mångfald och hur viktig den är i Röda Korsets verksamhet, samt idéer om hur frivilligverksamheten kan göras tillgänglig. Kontakta utbildaren i din avdelning eller distriktsbyrån för att ordna modulen.

 

Information in English: https://rednet.punainenristi.fi/weekagainstracism 

Lisätietoja suomeksihttps://rednet.punainenristi.fi/RVviikko2021