Åbo svenska bistår Åbo stad i massvaccineringen

Åbo stad behöver nu vårt stöd i massvaccineringarna som från och med nästa vecka kommer ske i större volym. Uppdraget går ut på att vägleda och ge råd till dem som kommer för vaccinering. 

Vill du ställa upp? Registrera sig då via den här länken: https://www.lyyti.fi/reg/SPRTurku-COVID19/fi