Anja och Olli Turunen i Nagu är årets vänner

Axel Gröndahl
Fotograf: Axel Gröndahl

Modigt, nyfiket och genom stor talkoanda har paret Turunen möjliggjort att fler vänskapsband kan knytas på orten.

Paret Turunen har sedan flytten till Nagu aktivt engagerat sig för både unga och äldre nagubor. Bland deras insatser nämns bland annat pensionärsdansen på Servicehuset Grannas, Ollis engagemang som segellärare för ungdomar i Nagu samt deras insats som vänfamilj och finsklärare för de syriska flyktingarna som anlände till Nagu 2015. De har också aktivt engagerat sig i olika föreningar på orten både som styrelsemedlemmar och dragare. 

Paret Turunen har modigt, nyfiket och öppenhjärtigt tagit sig an livet i Nagu och bjudit på sig själva. De lärde sig snabbt svenska och deras talkoinsatser gagnar sammanhållningen i lokalsamhället. Deras hem är alltid öppet för människor från när och fjärran.

I de två olika nomineringarna framgår det tydligt att Anja och Olli Turunen inte endast visat sig vara goda vänner, utan även haft en betydelsefull och välkomnande roll i Nagus mottagande och sammanhållning, vilket i sig möjliggjort att fler vänskapsband kan knytas.

Utmärkelsen Årets vän delas årligen ut av Röda Korset Åbolands distrikt i samband med vändagen. Utnämningen gjordes genom sluten omröstning i frivilligutskottet som består av frivilliga från hela Åboland. I år nominerades nio personer för utmärkelsen och var och en av dem förtjänar att hyllas för sina insatser. Frivilligutskottet tackar för alla nomineringar och gratulerar Anja och Olli Turunen till utmärkelsen Årets vänner i Åboland.