I veckan mot rasism vill vi syna strukturer och inkludera mera

Välkommen på webbinariet där vi synar strukturella hinder för ett aktivt deltagande i föreningslivet och ger praktiska råd för ett med inkluderande föreningsliv. Webbinariet är en del av programmet kring den nationella Veckan mot rasism 15-21.3 2021

Finlands samhällsstruktur är i snabb förändring i och med en intensifierad flyttningsrörelse från andra länder. Vikten av att utveckla ett mer inkluderande arbetssätt är en förutsättning för att arbeta i en mångkulturell miljö.
 

PROGRAM 17.3 kl 17.00-19.30

KRITISK INKLUDERING SOM ALTERNATIV TILL INTEGRATION | Tobias Pötzsch, lektor i socialt arbete Svenska kommunal- och socialhögskolan, Helsingfors universitet.

Teoretiska och praktiska skillnader mellan inkluderingstänkande och integrationstänkande. Exempel från Tobias egen forskning kring inkludering av vuxna migranter i samhället.

OSYNLIGA NORMER & KONKRETA VERKTYG | Emina Arnautovic, integrationssakkunnig och Senada Arnautovic, projektkoordinator, Folkhälsan

Hur använda den kunskap och kompetens som vi redan har i arbete med kulturell mångfald? Hur identifierar vi de osynliga normer som kan vara ett hinder för större inkludering? Vi diskuterar kring några exempel (god praxis) och får konkreta verktyg som hjälper oss att vidare utveckla inkludering och delaktighet.
Efter föreläsningarna finns det möjlighet att ställa frågor.

FÖR VEM?
Styrelsemedlemmar, gruppledare, tränare och talkoarbetare i föreningar och rödakorsavdelningar runt om i Åboland och övriga Svenskfinland.

OM ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är 17.3 kl 12: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10567

Länk till webbianariet skickas ut till alla anmälda några timmar innan föreläsningen börjar.