Coronahjälp i Åbo

Åbo stad har begärt hjälp av Röda Korset för att utföra vissa uppdrag under corona-pandemin och vi har därför skapat gruppen "Coronahjälp i Åbo stad" i Oma. För att anmäla dig som frivillig, följ länken: https://oma.rodakorset.fi/event/10598

För närvarande är hjälpbehovet störst när det gäller massvaccineringarna i Mässcentret. 

I detta nu vet vi inte hur behovet av hjälpinsatser kommer att utveckla sig, men för att kartlägga hur många frivilliga som kan ställa upp önskar vi att du anmäler dig.