Kom med och assistera som frivillig vid coronavaccineringen i Borgå !

Kan du komma med som frivillig och stödja Borgå stad vid coronavaccineringen? Staden har bett om hjälp från Röda korset som stöd till de professionella yrkesgrupperna inom social- och hälsovården. Röda korset tar emot frivilliga och koordinerar stödet. Själva vaccineringen sköts av yrkesmänniskor inom stadens hälsovård. De frivilliga hjälper till när man kommer till vaccineringen och också vid övervakandet efter vaccineringen. En del av frivillighetsarbetet kan ske utomhus. Uppgifterna förutsätter en sådan fysisk kondition att man orkar stå utan problem ca tre timmar. Uppgifterna kräver också tålamod samt förmåga och motivation att snabbt lära sig nya saker. Till övervakandet efter vaccineringen tas sådana frivilliga som har första hjälp utbildning, professionella inom hälsovården och räddningsverket samt närvårdare som behärskar återupplivning vid behov. Alla frivilliga går på en förberedande distanskurs via Teams ordnad av Röda korset. Enligt myndigheterna kan du inte deltaga i denna form av frivillighetsarbete om: du är förkyld eller annars sjuk du har fyllt 70 år du hör till någon riskgrupp du har blivit satt i karantän eller isolering Detta frivillighetsarbete passar inte heller om: du har en akut kris din grundkondition inte är bra du inte kan förbinda dig till Röda korsets värderingar, principer och sekretess du är under 18 år Tack att du är med och hjälper! Kontaktperson Brita Andersson, tel. 0407248254, e-mail : anderssonbrita46@gmail.com Vaccineringsteamet