Vänverksamhet på webben

Vänverksamhet på webben

Med en nätvän från Röda Korset kan man diskutera anonymt via till exempel e-post eller olika snabbmeddelandeappar. Den frivilliga har tystnadsplikt och har fått sin utbildning från Röda Korset. Vänparen matchas enligt intressen, ålder och kön men kan vara från olika ställen i Finland. Tillsammans kommer man överens om när och hur ofta man håller kontakten med sin nätvän. Röda Korset önskar att den frivilliga förbinder sig till uppdraget minst sex månader. Verksamheten är för personer i alla åldrar.

Vill du ha en rödakorsvän att chatta/emaila med? Fyll i det här frågeformuläret

Vill du engagera dig som frivillig Nätvän?
Registrera dig som frivillig på Oma

  1. Gå en grundkurs i vänverksamhet. Kurser hittar du här
  2. Bekanta dig med introduktion till vänverksamhet på webben här.
  3. Skicka en bekräftelse till distriktet då du gått igenom materialet. Först då du har kontaktat oss kan vi börja söka en kundvän till dig. Meddela även om du inte längre är intresserad av att bli nätvän, så tar vi bort dig från förmedlingen.

Spelregler för nätvänverksamheten hittar du här.

För mera information: 
Matilda Norrmén, 040 824 2225 matilda.norrmen@redcross.fi 
Lotta Böling, 040 148 9110, lotta.boling@redcross.fi.