Vi har uppdaterad vänverksamhetssidorna!

Vi har uppdaterad dessa sidor! Hoppas att du hittar användbart material här.

Du bör också titta på det här video: https://areena.yle.fi/1-50777807 
Sinnenas promenad och en virtuell kaffeträff varje vecka läter seniorer träffas tryggt trots den rådande pandemin. Båda ingår i Röda korsets projektet "Vi ses i byn".