Ansökan om förtjänstmedaljer från avdelningen till distriktet redan i september

Anvisningen för utmärkelser uppdaterades vid mötet 12.3.2021 för Röda Korsets styrelse. En ändring att observera är att avdelningarna framdeles ska skicka in ansökningarna om förtjänstmedaljer i brons, silver och guld till distrikten redan före den 15 september, istället för den 31 oktober som förr. Ansökningstiden för dessa förtjänsttecken och förtjänstmedaljer på hösten blir densamma, dvs. den 15 september. 

På den här sidan i RedNet finns den nya anvisningen och ansökningsblanketten.

Den nya instruktionen bifogas också nedan.