Åbolands distrikts medlemstidning 2021

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård

Distriktets medlemstidning 2021 "Här och Nu - Tässä ja Nyt", läs den här!

I april 2021 skickades tidningen ut till alla våra medlemmar. Teman i tidningen är att orka och inge hopp. I tidningen får avdelningar själv plats för att berätta om sin verksamhet, många av dem fyller 70 år.

Läs tidningen här: