Röda Korset arbete med Coronasituationen på Åland

Röda Korset hjälper till vid Corona- massvaccinering på Åland

Finlands Röda Kors, Ålands distrikt har blivit ombedda att hjälpa Ålands hälso- och sjukvård(ÅHS) med den massvaccinering som är nära förestående. Du kan hjälpa som frivillig!

Distriktet har diskuterat hjälpinsatsen med ÅHS representanter och fått följande information och önskan om hjälp av Röda Korset. Vaccineringarna påbörjas måndag 3.5. Under de första veckorna kommer vaccineringen att ske 7 dagar i veckan, preliminärt kl. 9-16 (med paus ca 11.30-13.00). Det behövs alltså helst 6 frivilliga per dag. Om du är intresserad av att hjälpa kontaka oss direkt på distriktet eller någon av de lokala avdelningarna på Åland. Det vi behöver är förutom namn, telefon och e-post så också gärna veta om du som frivilliga har tider som du absolut inte kan delta samt och om du kan delta dag/kväll/helg?
Vi kommer också att ha ett behov av frivilliga som kan kallas in på kort varsel. Meddela gärna om dina möjligheter då detta skulle underlätta vår koordinering. Vi vill gärna att du som är 70 år fyllda eller tillhör någon riskgrupp har tagit din första dos av vaccinet.

Alla frivilliga som deltar kommer att få fylla i en tystnadsplikt.

Distriktet kommer under de kommande veckorna att kontakta de anmälda för att schemalägga deltagandet.

Nya frivilliga är naturligtvis också hjärtligt välkomna så uppmuntra gärna vänner och bekanta att delta.

Denna insats är fortlöpande och avdelningarna får naturligtvis fortsätta att samla namn på intrtesserade frivilliga och skicka till oss på distriktet, men om du önskar kan du som frivillig naturligtvis också anmäla dig direkt till oss.

Vaccinationsoperationen planeras pågå t.o.m. september (paus i juli) så behovet av frivilliga är stort. De frivilliga är försäkrade av Röda Korset medan de deltar i frivilligarbetet. Vi strävar till att de frivilliga ska bjudas på mat/mellanmål på plats.
Distriktet och ÅHS instruerar och utbildar de frivilliga så att de får kunskap om hur det går till praktiskt. Personlig skyddsutrustning står ÅHS för och finns färdigt på plats. Vi kommer också att distribuera frivilligvästar. Vi planerar ett första informationstillfälle till slutet av april. Vi återkommer med tidpunkt senare.

Tack för att ni hjälper!