Säker matutdelning

De allmänna riktlinjerna för mathjälp gäller också under undantagstiden orsakad av coronaviruset. Kalla och varma matkedjor måste upprätthållas. Följ myndigheternas hygien- och säkerhetsinstruktioner.