Arrangera ett gemenskapligt mathjälpsevenemang för låginkomsttagare, du kan få ett stöd på 500 euro

2020 har behovet av mathjälp ökat på grund av undantagstillståndet orsakat av Covid-19 -viruset. Det berör i stort sett alla befolkningsgrupper, men särskilt barnfamiljer med låg inkomst, äldre, samt personer i arbetsför ålder som har blivit permitterade eller arbetslösa.
 
Den som deltar i mathjälpsverksamheten kan ansöka om LähiTapiolas stöd. Ett mathjälpsevenemang kan till exempel vara en jullunch, ett morgon- eller kvällsmål eller ett annat gemenskapligt måltidsevenemang som dock inte motsvarar utdelningen av matkassar. Mer information.
 
Ansökan är enkel:       
 
  • Med det här formuläret kan avdelningen söka om stöd för att arrangera mathjälpsevenemang.
  • Ansökningarna besvaras inom en vecka.

Efter evenemanget:

  • Med det här formuläret rapporterar avdelningen kostnaderna för det genomförda mathjälpsevenemanget. Stödet betalas mot de faktiska kostnaderna.