Varför bli medlem i Röda Korset?

Varför bli medlem?

Som medlem i Röda Korset är du en hjälpare och står upp för de mest utsatta. Som medlem tar du ställning till humanitära värderingar och du visar att du bryr dig. Med hjälp av medlemsavgiften understöder du Åbo svenska avdelnings frivilligarbete och kan på så sätt lätt hjälpa utan att du själv deltar i verksamheten.

Varför understöda FRK Åbo svenska avdelning?

Vår avdelning är aktiv inom flera olika verksamheter. Vänverksamheten är omfattande och strävar efter att minska lidandet hos de som är ensamma. Våra vänkunder består av både yngre och äldre personer. Ensamhet är något som hela tiden ökar och vänverksamheten är därför otroligt viktig. Vi har också en första hjälpen-grupp som deltar på olika evenemang där de ger första hjälpen vid små och stora olyckor. Vår första hjälpen-grupp deltar också i Frivilliga räddningstjänsten Vapepas larmuppdrag, t.ex. vid efterspaningar efter försvunna personer. Vår avdelning har också frivilliga i mentalt stöd-gruppen som hjälper personer som drabbats av en akut kris.

Under coronaepidemin har vår avdelning ringt sina äldre medlemmar för att höra hur de mår. Vår avdelning har också bistått Åbo stad genom att ringa upp till Åbo stads svenskspråkiga invånare i åldern 70-79 år. Just nu bistår vi Åbo stad med frivilliga vid vaccineringen i mässcentret.

Varje medlem är därför oerhört viktig! Utan medlemmar kan vår verksamhet inte fortsätta. Om du inte redan är medlem kan du enkelt bli det här: https://www.rodakorset.fi/vart-arbete/bli-medlem/. Det går också smidigt att ansluta sig via Oma Röda Korset www.rodakorset.fi/oma. Kom ihåg att specifikt nämna att du önskar höra till Åbo svenska avdelning.

Medlemsavgiften är 20 euro/år och för personer under 29 år endast 10 euro/år. Vi uppmanar därtill alla våra medlemmar att rekrytera en ny medlem så att vi kan säkerställa verksamheten i svenska Åbo!