Arrangera ett sommardagsevenemang, du kan få ett stöd på 500 euro

På grund av coronan har människor ett stort behov av att träffas och situationen berör nu alla åldersgrupper i stor utsträckning, det har varit mycket tal om i synnerhet hur unga orkar. Vi vill uppmuntra och förse avdelningarna med enkla sätt att genomföra verksamheten och nå de som behöver hjälp.

Ni kan ordna ett Sommardagsevenemang på er ort och ansöka om LokalTapiolas stöd. Sommardagsevenemang kan också hållas på hösten 2021. Evenemanget kan hållas exempelvis in en park, grillning, utdelning av matsäckar etc. De frivilliga kan gå tilll de platser ungdomar rör sig och dela ut exempelvis färdigt förpackade snackspåsar. Mer information.

Ansökan är enkel:

Ansökningarna besvaras inom en vecka.

  • Med det här formuläret kan avdelningen rapportera kostnaderna för det genomförda evenemanget. Stödet betalas i efterskott mot de faktiska kostnaderna.