Nödinsamling för Myanmar

9. - 16.6.2021
Typ av händelse: 
  • Offentliga evenemang
Arrangör: 

Finlands Röda Kors startar en nödhjälpsinsamling för att underlätta den humanitära situationen i Myanmar. Insamlingen ordnas under tiden 9 - 16.6.

Ökade oroligheter på grund av den politiska krisen har försämrat civilbefolkningens situation ytterligare i Myanmar. Behovet av humanitär hjälp ökar runt om i landet. Hälsoservicen på offentliga sjukhus är synnerligen begränsad. Nödhjälp levereras till de hjälpbehövande. Rödakorsfrivilliga i Myanmar ger första hjälpen och räddar liv i krisens frontlinje. Humanitär hjälp ges till dem som mest behöver den i enlighet med Röda Korsets principer om humanitet, opartiskhet, neutralitet och självständighet.

Behovet av hjälp ökar i Myanmar. Ge nödhjälp. I Myanmar är sjukhusservicen mycket bristfällig på grund av politiska oroligheter, covid-sjukdomen och den allt värre fattigdomen. Frivilliga ger första hjälpen och räddar liv i krisens frontlinje. Hjälp myanmarierna genom att ge bidrag.

Rödakorsfrivilliga i Myanmar ger första hjälpen och räddar människoliv i krisens frontlinje. Eftersom sjukhus- och hälsovårdsservice saknas i praktiken, arbetar över 2000 frivilliga vid första hjälpen-stationer och i ambulanser. De har bistått genom att ge hjälp åt cirka 3000 människor i kritisk situation runt om i landet. Allt som allt är antalet hjälpbehövande 250 000. Röda Korset i Myanmar är en av de få aktörerna i landet som har fritt tillträde till de hjälpbehövande.

Röda Korset utvidgar sin operation i Myanmar för att hjälpa 250 000 människor, som står inför ett växande behov av humanitär hjälp, såsom brist på hälsovård, ökad fattigdom och matbrist. Fattigdomen, coronaviruset och den politiska krisen fördjupar myanmariernas svaga situation ytterligare. Röda Korset i Myanmar har en viktig roll i att inrikta hjälpen. Med en över ett år lång nödhjälpsvädjan kan den nationella och lokala hälsoservicen utvidgas betydligt, och därmed kan personer med funktionsnedsättning och människor som på grund av oroligheterna hamnat i en allt sämre ställning få hjälp.

Covid-19-smittfallen i Myanmar är på en oroväckande hög nivå. Eftersom pandemin härjar i grannländerna, är sannolikheten för en andra våg stor i Myanmar. Hälsoservicen har avbrutits på grund av det nationella coronaprogrammet, fastän man även tvingats pruta på programmet betydligt. Röda Korset fortsätter att ge behovsbaserad humanitär hjälp. Myanmars Röda Kors och Internationella Röda Korset koncentrerar sig på att ge hjälp till dem som mest behöver den enligt principerna om humanitet, opartiskhet, neutralitet och självständighet.

Röda Korset stöder ett långvarigt biståndsarbete i Myanmar för att människorna ska få leva friska och i trygghet.

Du kan delta i nödinsamlingen genom att betala in ett bidrag till avdelningens nätinsamling https://oma.punainenristi.fi/9593 eller genom att betala till MobilePay på numret 90643.

Om du vill delta i insamlingen på traditionellt vis kan du hämta en insamlingsbössa från Egentliga Finlands distrikt på adressen Universitetsgatan 24 A, 5:e våningen. Insamlingsbössor delas ut på fredag och nästa vecka måndag-onsdag kl. 9-16.