590 frivilligtimmar gjorda i massvaccineringen

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård
"Till frivilligas uppgifter hör att lotsa de som ska vaccineras och finnas till hands efter att man fått vaccin. Annica Forssell i Pargas."

Pressmeddelande 27.8 

Sedan april har Röda Korsets frivilliga i Åboland ställt upp i massvaccinering i Åbo, Pargas och Houtskär. 

Totalt har 590 frivilligtimmar gjorts mellan 14 april och 24 augusti. Ungefär 45 frivilliga har ställt upp i Åbo, Pargas och Houtskär. 

Till frivilligas uppgift hör att lotsa fram de som kommer till vaccineringen och att finnas till hands efter att man fått vaccin. 

Emelie Rabb var en av dem som ställde upp vid massvaccineringen i Åbo mässcenter. Hon berättar att frivilliguppgiften kändes viktig och meningsfull. 

- Jag har fått bättre insikt i hälso- och sjukvårdsbranschen. Det här är för alla som vill göra en människonära och meningsfull insats, säger Rabb. 

Linda Pyy, samordnare för beredskap och hälsovård på Åbolands distrikt, säger att hjälpaktionen gått över förväntan. Hjälpviljan har varit stor och frivilligpassen har snabbt gått åt. 

- Särskilt i Pargas har vi knappt hunnit sätta ut passen innan de är fyllda. Det visar på hur populär den här sortens hjälpverksamhet är och att hjälpviljan är stor, säger Pyy. 

Röda Korset hjälper i massvaccineringen på kommunernas begäran och kommer att fortsätta ställa upp så länge behovet finns, säger verksamhetsledare Annalena Sjöblom på Åbolands distrikt. 

- Vi håller en tät kontakt med kommunerna och ställer upp så länge det behövs, säger Sjöblom. 

 

Mer info: 

Verksamhetsledare Annalena Sjöblom, 0400 838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi 

Samordnare för beredskap och hälsovård, Linda Pyy, 040 702 0510, linda.pyy@redcross.fi