Hungerdagens bössinsamling gav 38 000 euro till Katastroffonden

Andrea Södergård
Fotograf: Andrea Södergård

Bössinsamling i Åboland har avslutats, men den digitala insamlingen fortsätter fram till sista oktober. Hjälp behövs i Haiti och Afghanistan. 

Röda Korset Åboland riktar ett varmt tack till alla bidragsgivare och alla frivilliga som deltagit i bössinsamlingen 23–25.9.  

Uppskattningsvis 750 frivilliga insamlare deltog i årets bössinsamling i hela Åboland, vilket är 300 fler än förra året. Det tack vare att det i år deltog fler skolelever och studerande än förra året. 

Röda Korset vill rikta ett stort tack till alla som ställde upp under helgen. 

– Vi är oerhört tacksamma för all hjälp och alla bidrag. Särskilt glada är vi över att det ordnades så många evenemang under Hungerdagen i Åboland, säger verksamhetsledare Annalena Sjöblom. 

Hungerdagen är Röda Korsets viktigaste årliga kampanj. På Hungerdagen samlar vi obundna medel till katastroffonden, som möjliggör snabbt bistånd i Finland och utomlands.  

I år behövs hjälp i synnerhet i Haiti och Afghanistan. Medlen används även till hjälp i Finland, till exempel vid olyckor som bränder. 

Insamlingen på nätet fortsätter till slutet av oktober. 

Bössinsamlingen tog slut den 25.9 men du kan fortfarande bidra till hungerdagen fram till den 31.10. Lättast gör du det genom att ge ditt bidrag i någon av de många virtuella bössorna som skapats eller genom att betala de bankgiron som delats ut på flera olika orter i Åboland. 

Mer info 

Annalena Sjöblom, verksamhetsledare, annalena.sjoblom@redcross.fi, tfn 040 0838675