Aktuellt under hösten

Hungerdagens webbössa är öppen till slutet av oktober:

Hungerdagen är Röda Korsets viktigaste årliga kampanj. Då samlas medel till Katastroffonden, som möjliggör snabbt bistånd i Finland och utomlands. Bössinsamlingen tog slut, men man kan fortfarande bidra till Hungerdagen fram till 31.10.2021 via avdelningens virtuella bössa http://oma.punainenristi.fi/9626 .

Åbo svenska avdelnings webinar om beredskap 9.11.2021 kl. 18.00-19:

Är du intresserad av Röda Korsets beredskapsverksamhet och vill veta mera om den? Då är det här webinariet något för dig. Under webinariet kommer Annalana Sjöblom att berätta om första omsorg och hemlandshjälp, Linda Pyy kommer att berätta om första hjälpen och Eivor Huldén om mentalt stöd. Det här är endast en kort introduktion så att du som ny eller gammal frivillig kan få en bättre insyn i vad Röda Korset gör vid plötsliga olycksfall eller oväntade händelser. Du är förstås också välkommen att komma med i vår verksamhet och kan anmäla ditt intresse till abo.svenska@avdelning.rodakorset.fi.Länken till webinariet kommer att skickas ut senare till alla anmälda.

Anmäl dig här: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12661.
KONTAKTPERSON: Alexandra Lehtinen, abo.svenska@avdelning.rodakorset.fi, tfn 0405166930

FRK Åbo svenska avdelnings höstmöte torsdag 25.11.2020 kl. 17.30:

Under mötet går vi igenom stadgeenliga höstmötesärenden. Vi har också kaffeservering.

Plats: Röda Kors Punkten, Auragatan 1 G samt som videolänk via Teams.
Obligatorisk anmälan: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/473
Videolänk skickas till alla anmälda. Hjärtligt välkomna!

Välkommen med i vår verksamhet!