RÖDA KORSETS SIBBO AVDELNING ORDNAR ORDNAR ETT TRÄFFCAFÉ!

Röda Korset ordnar en caféträff på Café Pikkurastas i Söderkulla torsdagen den 11.11.2021 kl. 18.00.

Vi vill under friare former träffa nuvarande medlemmar och andra som är intresserade att bekanta sig med Röda Korset. Vid detta första Träffcafé berättar vi om Röda Korsets olika verksamhetsformer, t.ex. vänverksamhet, första hjälp, medelinsamling, styrelsearbete. Vi önskar även att höra vilka förväntningar deltagarna har och vilken typ av verksamhet de kunde vara intresserade av. Avsikten med träffen är att effektivera avdelningens verksamhet och få med nya mänskor. Nya caféträffar kommer härefter att ordnas, då specifika teman behandlas mera ingående. Vi planerar också att ordna motsvarande träffar i Nickby.