Kultivera

"kulturprojektet Kultivera"

Kulturprojektet Kultivera

"Alla – oberoende av ålder, hälsa och boendeform – ska ha tillgång till konst och kultur i vardagen."

Genom projektet Kultivera vill vi med Åbolands distrikt sammanföra kultur- och fritidsaktörer med ensamma äldre i Åboland, via vår vänverksamhet kan vi stöda erbjudandet av anpassad kultur, kreativitet och rekreation som aktiverar och stimulerar alla sinnen.

Projektet har startat under hösten 2021 och kommer att vara aktivt fram till slutet av år 2023. 

Under projektets gång har vi som målsättning att skapa nya samarbeten mellan lokala avdelningar och kulturaktörer, förbättra ensamma äldres livskvalitet och sprida samhörighet. Genom samarbete med aktörer från den kommunala- och tredje sektorn så vill vi kunna informera Åbolands äldre om det lokala kultur och rekreations utbudet och erbjuda förmånliga deltaganden. 

Prenumerera på projektet nyhetsbrev, klicka här!

Genom uppmuntran till kreativ verksamhet vill stöda våra avdelningar att i fortsättningen även satsa mera i att sammanföra äldre genom kreativa kultur och rekreations evenemang.

Projektet finansieras av bidraget "Rekreation för äldre i Åboland" av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

För mera information om projektet, aktuella händelser och evenemang riktat till äldre kan du prenumerera på projektets månatliga nyhetsbrev genom att klicka här.

Mera information om projektbidraget hittas via Svenska Kulturfondens hemsidor, klicka här.

Axel Gröndahl
S
amordnare av den sociala verksamheten
040 771 2820
axel.grondahl@redcross.fi