Höstmöte

Höstmöte den 18.11.2021 kl. 18.30 på Basen

Stageenligt höstmöte.

Första hjälpen-gruppen demonstrerar defibrillator och återupplivning.

Kafebjudning.

Välkommen med!