ilaag - tilsammans i Österbotten

Vad är ilaag?

ilaag, tillsammans i Österbotten, 

var ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset i Österbotten under 2019-2021. Tillsammans jobbade vi med frågor som berör gemenskap och ensamhet. 

Målet var att stöda de frivilliga i våra organisationer, identifiera deras styrkor och resurser samt inspirera till nya verksamhetsformer i syfte att främja gemenskap.

Projektet finansierades av Fadderortsstiftelsen i Österbotten sr.

Nedan hittas projektets slutrapport med bilagor.