Kampanjen mot rasism 2022

På denna webbplats samlar vi verksamhetsanvisningar för kampanjen under veckan mot rasism 21.–27.3.2022

Huvudbudskapet för kampanjen i år är Identifiera, inse, ingrip.

 • Visa i sociala medier att du deltar i veckan mot rasism genom att uppdatera din profilbild och omslagsbild och genom att dela kampanjveckans delningsbilder. Du kan använda motiv mot rasism så här: Gå till din profil i Facebook-appen och välj Uppdatera på din profilbild. Efter det välj Lägg till motiv. Motivet hittas med hjälp av sökfunktionen med sådana sökord som Finlands Röda Kors eller Veckan mot rasism. Använd hashtaggarna
  • #rasisminvastainenviikko
  • #veckanmotrasism
  • #weekagainstracism
 • Ta i bruk verksamhetsanvisningarna för att motarbeta rasism i din egen verksamhet.
 • Ta i bruk verksamhetsanvisningarna för gemenskaper för att motarbeta rasism i din gemenskap (skolor, klasser, arbetsgemenskaper, partnerorganisationer osv.). Utmana gemenskaper att delta i veckan mot rasism och att ta verksamhetsanvisningarna till en del av sin vardag. Uppmuntra gemenskapen som har mottagit utmaningen att dela kampanjveckans delningsbilder i sociala medier.
 • För ut veckan mot rasism till skolan:
 • Ordna ett evenemang som motverkar rasism på nätet eller live, läs tipsen .
 • Delta i det gemensamma webbinariet och utbldning:
 • Beställ avgiftsfritt delningsmaterial från Röda Korsets nätbutik.
 • Rösta på en mottagare för utmärkelsen Fördomsfri föregångare i ditt distrikt.
 • Påminn om att modulen Mångfald i frivilligverksamhet kan ordnas året runt! I utbildningen som är två timmar lång behandlas jämlikhet, normer, interaktionssituationer och tillgänglighet. Modulen är avsedd för alla våra frivilliga. Syftet med utbildningen är att få färdigheter att kritiskt granska fördomar och normer samt förstå deras inverkan på möten och växelverkan. Dessutom får man information om mångfald och hur viktig den är i Röda Korsets verksamhet, samt idéer om hur frivilligverksamheten kan göras tillgänglig. Kontakta utbildaren i din avdelning eller distriktsbyrån för att ordna modulen.

SÄKERHET

 • Det är bäst att tillsammans på förhand diskutera igenom de olika situationer ni kan komma att möta under kampanjveckan och att öva på dem, särskilt om jippot arrangeras på allmän plats. Tänk efter vilken typ av människor ni kan komma att möta (t.ex. engagerade, ängsliga, folk som står kvar och ”pladdrar”, intresserade, neutrala, ivriga, ovänliga, hatiska etc.). Om en person eller en situation verkar hotfull är det lönt att dra sig undan. Det är bäst att inte börja argumentera med någon.

Information in English: https://rednet.punainenristi.fi/weekagainstracism 

Lisätietoja suomeksihttps://rednet.punainenristi.fi/RVviikko2022