Ukrainas krig och mentalt välbefinnande

Kriget och krisen i Ukraina väcker en lång rad känslor och reaktioner som otrygghet, osäkerhet, orättvisa, sorg och ilska. Alla upplever inte saker på samma sätt.

Det är viktigt att respektera både våra egna och varandras reaktioner. Att till exempel prata om situationen, begränsa mediebevakningen, koncentrera sig på  dagliga rutiner, träning och avslappningsövningar kan hjälpa dig att lugna dig.

Nina Lyytinen, psykolog, diskuterar den akuta krissituationen och kriget i Ukraina med psykologen Ferdinand Garoff, psykolog i Finlands Röda Korsets Psykologberedskapsgrupp. Avsnittet spelades in den 25 februari 2022. (PÅ FINSKA) https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/ukrainan-sota-mielen-hyvinvointi